субота, 14 листопада 2015 р.

Технології Веб-квест та Блог-квест

Технології  Веб-квест та Блог-квест

Сьогодні у зв’язку з поширення розвитку ІКТ технологій,  із необхідністю підготовки студентів до самоосвіти, важливого значення набуває ресурсно-орієнтоване навчання  – комплекс методів та засобів навчання, націлених на цілісний підхід до організації навчального процесу, який зорієнтований не тільки на засвоєння знань і набуття навичок, але і на тренінг здібностей самостійного й активного перетворення інформаційного середовища шляхом пошуку і практичного застосування інформаційних ресурсів, зокрема, освітніх інтернет-ресурсів. Одним із засобів організації ресурсно-орієнтованого навчання є технологія веб-квест, яка на сьогодні недостатньо висвітлена у сучасній педагогічній літературі.

Проблему використання Веб-квестів та їх розробки активно вивчають іноземні та вітчизняні науковці. Існує два погляди на поняття веб-квест: веб-квест - як освітній продукт та веб-квест - як освітня технологія.

Розвиток інтерактивної технології Веб-квест, її інтеграція з технологією Блогів зумовили появу технології Блог-квест.


Технологія навчання у найширшому і найзрозумілішому сенсі — це сукупність методів та прийомів, застосовуваних у навчальному процесі. В ідеалі технологія навчання є послідовністю дій викладача й учнів, при виконанні якої, врахувавши індивідуальні й вікові особливості учнів та та професійно-методичний рівень викладача, запланований результат обов’язково має настати.
 У класичному розумінні веб-квест (web-quest) – це проблемне завдання з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інтернет-ресурси. Як зазначає В. В. Шмідт, веб-квести – це міні-проекти, засновані на пошуку інформації в Інтернеті. Г. Л. Шаматонова акцентує увагу на тому, що веб-квест – це захоплююча подорож в мережі Інтернет, яка передбачає запити в різних пошукових системах, отримання досить великого об’єму інформації, її аналіз, систематизацію і подальшу презентацію. Фактично, веб-квест є дидактичною структурою, в рамках якої викладач формує пошукову діяльність учнів, задає параметри цієї діяльності і визначає її часові межі. При цьому викладач перестає бути «джерелом знань», створює необхідні умови для пошуку інформації, а учні перетворюються з пасивних об’єктів навчальної діяльності в її активних суб’єктів. По суті, веб-квест є інтерактивним процесом, у ході якого учні самостійно придбавають необхідні знання. Отже, технологія веб-квест – це сукупність методів та прийомів організації дослідницької діяльності, для виконання якої учні здійснюють пошук інформації, використовуючи інтернет-ресурси з практичною метою. Така технологія дозволяє працювати в групах (від трьох до п’яти чоловік), розвиває конкурентність та лідерські якості учня, підвищить не тільки мотивацію до процесу здобування знань, а й відповідальність за результати діяльності та їх презентацію. Цю технологію можна використовувати незалежно від навчальної дисципліни, головне – мати доступ до Інтернету. Під інтернет-ресурсом може розумітися як сайт (хост), так і певний розділ сайту.


За статтєю 
 Н. КОНОНЕЦ  
ТЕХНОЛОГІЯ ВЕБ­-КВЕСТ У КОНТЕКСТІ РЕСУРСНО­
 ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ


Докладніше проці технології можна прочитати на сторінку , яка присвячена цьому питанню 

Приклад інтегрованого блог-квесту, який привсячений технологіям ВЕБ - 2.0 
Немає коментарів:

Дописати коментар